ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών

Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραγιάννης Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραγιάννης Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραϊορδανίδης Παντελής


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος
Φωτόπουλος Ευθύμιος

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 2

Έναρξη
Προηγούμενο
1Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά