Συνεδρίαση -- 30η 2016 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 30η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής:

Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 154.000,00 € του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 041) μηνός Δεκεμβρίου 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση του 33ου σχεδίου αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης


Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το αριθμ. 176515/2162/20-12-2016 έγγραφό της, στην 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 041) μηνός Δεκεμβρίου 2016 επιχορήγησε το Δήμο Γρεβενών με το ποσό των 154.000,00 € για την εκτέλεση του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, το 33ο σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το ποίο συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, περιέχει την ανωτέρω χρηματοδότηση του εν λόγω έργου και προκειμένου ο Δήμος Γρεβενών να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες που έχουν εκτελεστεί από την ανάδοχο Κοινοπραξία μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες, να αποδεχθεί τη χρηματοδότηση και να εγκρίνει άμεσα την αναμόρφωση.


Attachments:
Download this file (Prosklisi 30-2016  (Katepeigousa).doc)Prosklisi 30-2016 (Katepeigousa).doc[ ]25 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά