Συνεδρίαση -- 1η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Γραφείο Δημάρχου

Θέμα 1ο

Επικύρωση της απόφασης της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. για την ονομασία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών σε αίθουσα “Δημητρίου Β. Ρίγγου”.


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2017.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Έγκριση του 34ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για λογιστική τακτοποίηση, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 4ο

Ανατροπή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, που δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2016.

Θέμα 5ο

Διαγραφή οφειλής λόγω πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Θέμα 6ο

Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Συνδένδρου με ιδιόκτητη έκταση στην Τ.Κ. Συνδένδρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Σοφία Μηλιώνη του Αθανασίου)


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Αποδοχή της ένταξης του Δήμου Γρεβενών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”

Θέμα 8ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδων 5Χ5”

Θέμα 9ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου”

Θέμα 10ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής”

Θέμα 11ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)”

Θέμα 12ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Πλακόστρωση ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β' Φάση)”

Θέμα 13ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα”

Θέμα 14ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)”

Θέμα 15ο

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – Σήμανση μονοπατιού Σταυρός – Καλπάκι Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων, Νομού Γρεβενών”

Θέμα 16ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής”

Θέμα 17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα”

Θέμα 18ο

Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της Συστάδας 9α του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου”

Θέμα 19ο

Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της Συστάδας 9β του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου”

Θέμα 20ο

Υλοτομία ζώνης γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας


Ειδικά Θέματα

Θέμα 21ο

Έγκριση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2017.

Θέμα 22ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2017.

Θέμα 23ο

Έγκριση της αριθμ. 01/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) για το έτος 2017.

Θέμα 24ο

Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Attachments:
Download this file (Prosklisi 01-2017 D.S. (MME).doc)Prosklisi 01-2017 D.S. (MME).doc[ ]42 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά