Συνεδρίαση -- 9η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου (Ορθή Επανάληψη)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2017.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 3ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Θέμα 4ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα, για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ.

Θέμα 5ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αυστρία.

Θέμα 6ο

Έγκριση μετακίνησης και έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Θέμα 7ο

Αποδοχή τιμολογίων έτους 2015 και 2016

Θέμα 8ο

Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων στο Δήμο Γρεβενών

Θέμα 9ο

Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου της Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Αθανασίου Τζιόλα)

Θέμα 10ο

Εξέταση αιτήματος του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης στο αγρόκτημα Μικροκλεισούρας Τ.Κ. Κνίδης

Θέμα 11ο

Υπογραφή των “Συμβάσεων χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbankμε την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στο Δημοτικό Ταμία Γεώργιο Αποστολίδη και στον αναπληρωτή του Δημήτριο Καρέτσα για την χρήση του παραπάνω συστήματος, ξεχωριστά ο καθένας.

Θέμα 12ο

Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.”


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 1/2017

Θέμα 14ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” Α.Μ. 3/2017

Θέμα 15ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Φύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων” Α.Μ. 4/2017

Θέμα 16ο

Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” Α.Μ. 7/2017

Θέμα 17ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου Αλατόπετρας Πολυνερίου Φιλιππαίων” Α.Μ. 8/2017

Θέμα 18ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία” Α.Μ. 9/2017

Θέμα 19ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων στο Τ.Κ. Αλατόπετρας - Προσβόρου” Α.Μ. 11/2017

Θέμα 20ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 12/2017

Θέμα 21ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση και διαμόρφωση συντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 14/2017

Θέμα 22ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση Χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας” Α.Μ. 31/2008

Θέμα 23ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων” Α.Μ. 68/2008

Θέμα 24ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 34/2011

Θέμα 25ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)” Α.Μ. 29/2012

Θέμα 26ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών(έτους 2013)” Α.Μ. 58/2012

Θέμα 27ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών Κοινοτήτων” Α.Μ. 55/2013

Θέμα 28ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – αναβάθμιση παιδικών χαρών και πλατεία Δυτικού τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 84/2013

Θέμα 29ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων”

Α.Μ. 08/2014

Θέμα 30ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος (έτους 2014)” Α.Μ. 11/2014

Θέμα 31ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων (έτους 2014)” Α.Μ. 42/2014

Θέμα 32ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης Θέρμανσης Κολυμβητηρίου” Α.Μ. 47/2014

Θέμα 33ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών Δήμου” Α.Μ. 20/2015

Θέμα 34ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας Σαρακήνας” Α.Μ. 01/2016

Θέμα 35ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων” Α.Μ. 22/2016

Θέμα 36ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή οδοστρωμάτων πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 23/2016

Θέμα 37ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοινότητας Δοτσικού” Α.Μ. 27/2007

Θέμα 38ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο” Α.Μ. 75/2008

Θέμα 39ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμορφώσεις – πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Πολυδένδρου” Α.Μ. 16/2010

Θέμα 40ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” Α.Μ. 66/2011

Θέμα 41ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 3/2012

Θέμα 42ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών” Α.Μ. 13/2014

Θέμα 43ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων έτους 2014” Α.Μ. 20/2014

Θέμα 44ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” Α.Μ. 21/2014

Θέμα 45ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους” Α.Μ. 37/2014


Ειδικά Θέματα

Θέμα 46ο

Έγκριση της αριθμ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), αναφορικά με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 47ο

Σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α. & Α., αναφορικά με την εκ νέου λήψη απόφασης για ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 48ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου επί της από 20/9/2016 αγωγής του Ανδρέα Τόσκα του Πασχάλη ως πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γρεβενών κατά του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών

Θέμα 49ο

Τροποποίηση της αριθμ. 571/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)»
Attachments:
Download this file (Prosklisi D.S. 09-2017 ΜΜΕ.doc)Prosklisi D.S. 09-2017 ΜΜΕ.doc[ ]65 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά