ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Γρεβενών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , για τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)

 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)

 • Οικονομικές (3)

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)

 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)

 • Στατικές (8)

 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)

 • Συγκοινωνιακών έργων (10)

 • Υδραυλικών (13)

 • Ενεργειακών (14)

 • Τοπογραφίας (16)

 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)

 • Γεωτεχνικές (21)

 • Εδαφολογικές (22)

 • Δασικές (24)

 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)

 • Περιβαλλοντικές (27)

 

να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στον Δήμο Γρεβενών Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά έως και τις 28-04-2017. Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου , το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

 

Πληροφορίες στο τηλ. 2462353437 κα. Βασιλειάδου Ευθαλία.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά