Ανακοινώσεις για ανάρτηση δασικών χαρτών και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων (τροποποίηση 30-3-2017)

Ιωάννινα: ΑΔΑ:7ΙΞΛΟΡ1Γ-ΝΧΠ


Κοζάνη: ΑΔΑ:65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ

Η απόφαση ανάρτησης δασικών χαρτών Kοζάνης τροποποιήθηκε την 30-3-2017 με την παρακάτω απόφαση:

Κοζάνη: ΑΔΑ:67ΚΩΟΠ1Γ-ΚΨΕ  (τροποποίηση 30-3-2017)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά