Συνεδρίαση -- 18η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου (Κατεπείγουσα)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 18η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο

Σύναψη συμβάσεων για την Υπηρεσία Καθαριότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017

Πληροφορίες: Βάιος Δημήτριος

Θέμα 2ο

Παράνομη ξύλευση στο Δασόκτημα Κερασιά της Τ.Κ. Ποντινής

Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων της Μείζονος Μειοψηφίας Δήμου Γρεβενών

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι

1. Ο Δήμαρχος κατέθεσε εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού των Διοικητικών Υπηρεσιών έχοντας ως δεδομένο ότι οι υπηρεσίες των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων, ανταποδοτικού χαρακτήρα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να καλύψουν τις πιεστικές ανάγκες από το όγκο των σκουπιδιών που συσσωρεύονται εντός των οικισμών του Δήμου μας, αλλά και εκτός αυτών στις βιοτεχνικές και αγροτικές περιοχές και αποτελούν απειλή για την δημόσια υγεία και για την ποιότητα ζωής των δημοτών και των επισκεπτών.

Από την μη έγκαιρη και ολοκληρωμένη αποκομιδή των αστικών αποβλήτων είναι δυνατόν να προκληθούν σοβαρές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, καθώς κατά την επί μακρόν παραμονή τους στους κάδους και έξω από αυτούς, τα απόβλητα αποσυντίθεται, αυξάνεται το μολυσματικό τους φορτίο και δημιουργούνται καταστάσεις εντόνως αντιαισθητικές, οχληρές και ανθυγιεινές. Παράλληλα η αύξηση των φορέων μετάδοσης ασθενειών (έντομα, τρωκτικά αλλά και άλλα ζώα) αλλά και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, αέρας βροχοπτώσεις) επιδεινώνουν την κατάσταση και αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Η υπηρεσία καθαριότητας, εκτός από την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων, των μπαζών και ογκωδών αντικειμένων, πρέπει να ανταπεξέλθει έγκαιρα και στις αυξημένες ανάγκες καθαρισμού οικοπέδων και δρόμων από συσσωρευμένα χόρτα, κλαδιά, μπάζα, που ειδικά εν όψει της θερινής περιόδου εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς.

2. Η μείζονα μειοψηφία του Δήμου Γρεβενών με το από 10-7-2017 αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητάνε την σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης επί της παράνομης ξύλευσης στο Δασόκτημα Κερασιά της Τ.Κ. Ποντινής διότι στην επίμαχη περιοχή εκτελούνται εργασίες ξύλευσης οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, καθώς και για την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών του Δήμου Γρεβενών και συνεπώς απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, όποτε το ζητήσει μεταξύ άλλων και το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Το γραπτό αίτημα για κατεπείγουσα συνεδρίαση υποβλήθηκε και υπογράφεται από ένδεκα (11) δημοτικούς συμβούλους της μείζονος μειοψηφία του Δήμου Γρεβενών, αριθμός ικανός για να συγκληθεί συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται κατεπείγοντα 1ον για λόγους δημόσιας υγείας και 2ον για την άμεση λήψη μέτρων προάσπισης των συμφερόντων των δημοτών του Δήμου Γρεβενών και συνεπώς χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά