Συνεδρίαση -- 20η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 1ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Όσπρια” στην Αναστασία Τσεπίδου του Νικολάου


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 3ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε. “Συνεχιζόμενα έργα έτους 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών” (ΣΑΕΠ 041) ποσού 70.000,00€ και έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε. “Συνεχιζόμενα έργα έτους 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών” (Κ.Α.Π. 2017) ποσού 24.800,00€ και έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 5ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε. 2017 - ΣΑΕΠ 041 ποσού 300.000,00€ και έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 6ο

Αποδοχή τιμολογίων έτους 2014

Θέμα 7ο

Αποδοχή τιμολογίου έτους 2016

Θέμα 8ο

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων

Θέμα 9ο

Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων στο Δήμο Γρεβενών

Θέμα 10ο

Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 4.140,00 τ.μ. στη θέση “Δερβένι” Γρεβενών (αίτημα της Εταιρίας Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε.)

Θέμα 11ο

Προσφυγή ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση βατότητας δασικού οδικού δικτύου του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)”


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση – συντήρηση Δημοτικών χώρων (έτους 2017)”

Θέμα 13ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Χάραξη σήμανση μονοπατιού "Σταυρός - Καλπάκι" δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών

Θέμα 14ο

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)”

Θέμα 15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος του Δήμου (έτους 2014)” (Α.Μ. 11/2014)

Θέμα 16ο

Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού


Ειδικά Θέματα

Θέμα 17ο

Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών

Θέμα 18ο

Διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια

Θέμα 19ο

Υποβολή αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”, για αναδοχή χρέους προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. από το Δήμο Γρεβενών

Πληροφορίες: Φαρμάκης Γρηγόριος Πρόεδρος του Ν.Π.Attachments:
Download this file (Prosklisi 20-2017 MME.doc)Prosklisi 20-2017 MME.doc[ ]39 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά