Συνεδρίαση -- 21η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  21η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει    στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα     1ο

Συζήτηση αιτήματος Στεργίου Παπαγεωργίου του Γεωργίου

Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων της Μείζονος Μειοψηφίας Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     2ο

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της αστικής οδού 13ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με  την απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα     3ο

Πρόσληψη Κτηνίατρου με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία του Δημοτικού Κτηνιατρείου

Θέμα    4ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα     5ο

Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών από τις με αριθμ. κατάθεσης ΑΓ666/4-8-2014 και ΑΓ667/4-8-2014 αγωγές της Αναπτυξιακής Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και με δ.τ. “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ” κατά του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα     6ο

Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών

Θέμα     7ο

Έγκριση του 20ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     8ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών (Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' και Φόρος Ζύθου) συνολικού ποσού 406.700,00€ και έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     9ο

Έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα   10ο

Έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα   11ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.740,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2017)

Θέμα   12ο

Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.)

Θέμα   13ο

Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στον οικισμό Καλλονής του Δήμου Γρεβενών για δενδροκαλλιέργεια (Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας)

Θέμα   14ο

Αποδοχή τιμολογίου έτους 2016


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   15ο

Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Γρεβενών

Θέμα   16ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών”

Θέμα   17ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα   18ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών”

Θέμα   19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων” (Α.Μ. 55/2013)

Θέμα   20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων” (Α.Μ. 08/2014)

Θέμα  21ο

Υλοτομία Δημοτικού Δάσους Δεσπότη για κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων του οικισμού Δεσπότη Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων

Ειδικά Θέματα

Θέμα   22ο

Διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια

Θέμα   23ο

Έγκριση της 86/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την 1η τροποποίηση – αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2017

Θέμα   24ο

Αλλαγή έδρας λειτουργίας του 1/θ Δ.Σ. Σαρακήνας, στο ενιαίο σχολικό συγκρότημα του χωριού Κνίδης ΓρεβενώνΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά