Συνεδρίαση -- 25η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Γραφείο Δημάρχου

Θέμα 1ο

Παραχώρηση χώρου στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών για ανέγερση νέου ενοριακού ναού εντός του Ο.Τ. 434 του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 2ο

Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 4ο

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 14.977,50€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και έγκριση του 27ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 5ο

Επιχορήγηση συλλόγου (αίτημα Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών)

Θέμα 6ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου στην Ισλανδία στα πλαίσια του Υποέργου 9 “Διμερείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Δότριες Χώρες για θέματα ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03” - Πράξη: “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών”

Θέμα 7ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας στην πόλη των Γρεβενών

Θέμα 8ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Γρεβενών στο περιοδικό Philoxenia

Θέμα 9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017-2018”

Θέμα 10ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (αρ. 61 Ν.3979/2011)”

Θέμα 11ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Πρόγραμμα Συγκοινωνιακού Έργου”

Θέμα 12ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση Η/Υ & Δικτύων”

Θέμα 13ο

Τροποποίηση της αριθμ. 75/2017 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σχετικά με «Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.”»

Θέμα 14ο

Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταγραφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πλήρης επιστημονική έρευνα και ανάδειξη των μοναδικών απολιθωμάτων της Μηλιάς και των Γρεβενών και μεταφορά τους σε νέο κτίριο στην Μηλιά του Δήμου Γρεβενών»

Θέμα 16ο

Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρίας “Μεταλλεία Γρεβενών – Κοζάνης εκμετάλλευση μεταλλείων Ανώνυμη Εταιρεία” για την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος “Βοϊδόλακκος” στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού χρωμίτη, στη θέση “Βεγγίστρες”, της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 17ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”

Θέμα 18ο

Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. - τελικού τακτοποιητικού του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)” (Α.Μ. 17/2015)

Θέμα 19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών” (Α.Μ. 74/2008)

Θέμα 20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 60/2009)

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση Οικισμού Φιλιππαίων” (Α.Μ. 145/2010)

Θέμα 22ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (Έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)” (Α.Μ. 32/2012)

Θέμα 23ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση - Επισκευή WC” (Α.Μ. 49/2013)

Θέμα 24ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση λιθόστρωτων δαπέδων Τ.Κ. Κρανιάς” (Α.Μ. 58/2015)Ειδικά Θέματα

Θέμα 25ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), αναφορικά με την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2017

Θέμα 26ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και δ.τ. «ΑνΓρε» για την εκπροσώπησή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23-11-2017

Θέμα 27ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και δ.τ. «Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ» για την εκπροσώπησή του α) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και β) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23-11-2017

Θέμα 28ο

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά