Συνεδρίαση -- 27η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 27η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 08 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. Πρωτ. 36927/02-11-2017 μας ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργού με την οποία κατένειμε ποσό ύψους 114.081.235,96€ σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμου δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2017.

Ο Δήμος Γρεβενών για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το ποσό των 250.693,96€ και πρέπει να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Για το σκοπό αυτό από την Οικονομική Επιτροπή έχει συνταχθεί η 28η αναμόρφωση, η οποία εμπεριέχει και την εν λόγω αναμόρφωση – μεταφορά πιστώσεων. Οι λόγοι που επιβάλουν την αναμόρφωση είναι ότι, το συνολικό αδιάθετο ποσό βάσει προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, ανέρχεται σε 390.158,03€ για την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Ε' διμήνου 2017 και σε δύο εξ αυτών προγράμματα επιδότησης η αδιάθετη πίστωση δεν επαρκεί για την πληρωμή των κατά νόμο δικαιούχων και πρέπει να γίνει η μεταφορά πιστώσεων στους αντίστοιχους κωδικούς.

Με το υπ' αριθμ. 9796/20-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προκειμένου να συμβάλλει στην στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, προτείνει να επισπεύδεται η πληρωμή των δικαιούχων και να προβαίνει ο Δήμος ευθύς αμέσως στις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες (αποδοχή ποσού από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενταλματοποίηση κ.λ.π.) λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστοποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης επιχορήγησης έτσι ώστε να εξοικονομείται χρόνος.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται κατεπείγοντα διότι η αναμόρφωση περιέχει ποσά προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους και συνεπώς χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά