Ενημέρωση για Λειτουργία του Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της αριθμ. 1/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ενόψει της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, από 15.01.2018 έως και 19.01.2018 δεν θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, επίσης από 17.01.2018 έως και 21.01.2018 δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση και η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το ληξιαρχείο.

Η παραπάνω διαδικασίες δεν θα πραγματοποιούνται ούτε από τα ΚΕΠ λόγω της παύσης της διαλειτουργικότητας με ΟΠΣΕΔ.

Ζητούμαι την κατανόησή σας μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το νέο σύστημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά