Συνεδρίαση -- 3η 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 3η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 89.520,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Α΄ κατανομή έτους 2018).

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ' αριθμ. 1364/12-02-2018 απόφασή του ανακοίνωσε τη Α' Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους του Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Το ανωτέρω έγγραφο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2018 και η αντίστοιχη εισήγηση της υπηρεσίας Οικονομικών Υπηρεσιών συντάχθηκε και παραλήφθηκε από τον Πρόεδρο σήμερα και δεν υπήρχε η δυνατότητα να εισαχθεί ως κατεπείγον θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12-02-2018, ημερομηνία εγγράφου.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι τρέχουσες ανάγκες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι μεγάλες και η χειμερινή περίοδος που ήδη διανύουμε με το βαρύ ψύχος στην περιοχή μας επιβαρύνουν επιπλέον τις Σχολικές Επιτροπές με την κάλυψη των εξόδων θέρμανσης των κτιρίων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά