Συνεδρίαση -- 4η 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων

Εισηγητής: Παπαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος του Συνδέσμου

Έγκριση της 3/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το έτος 2018.

Πληροφορίες: Κουλουκτσής Γεώργιος

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων με το υπ’ αριθμ. 9/20-02-2018 έγγραφό του απέστειλε στο Δήμο Γρεβενών την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αναφορικά με την Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2018 και αριθμ. Πρωτοκόλλησης Δήμου 2.221/20-02-2018.

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι περιέχει τον Προϋπολογισμό του Συνδέσμου Ύδρευσης και ειδικότερα Χρηματοδότηση από Περιφερ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το οποίο πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες, και απαιτείται η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και του Δήμου Γρεβενών.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι με την έγκριση του προϋπολογισμού θα λειτουργήσουν άμεσα οι υπηρεσίες του Συνδέσμου για την κάλυψη των αναγκών του.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά