ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι :
Συντάχθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,ο πίνακας αδειούχων υπαίθριου εμπορίου που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣΠΑ εμπορίου Δήμου Γρεβενών βάσει του ν. 4497/2017.
Παρακαλούνται οι κάτοχοι να λάβουν γνώση.
Για ενστάσεις- διορθώσεις- πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά