Συνεδρίαση -- 11η 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 11η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1οΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της αριθμ. 6/2018 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Δυτικής Μακεδονίας (υπόθεση υποβολής προστίμων στην εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ”)

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 2οΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της αριθμ. 7/2018 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Δυτικής Μακεδονίας (υπόθεση υποβολής προστίμων στην εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ”)

Πληροφορίες: Καραμήτρος ΒασίλειοςΟ Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.


Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κα Παρασκευή Τόπη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά