Συνεδρίαση -- 21 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), να προσέλθετε στην 21η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2017.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά