«Επιχορήγηση του Δήμου Γρεβενών για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξανδρου Χαρίτση , ο Δήμος

Γρεβενών επιχορηγείται με τον ποσό των 250.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών

που προκλήθηκαν από θεομηνίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος που είχε υποβληθεί το

προηγούμενο διάστημα.

Το ποσό της επιχορήγησης προέρχεται από τη ΣΑΕ 055 του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων και εντάσσεται στο «Πρόγραμμα πρόληψης και

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους

ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της Χώρας» ενώ η εν λόγω πίστωση θα χρησιμοποιηθεί για

εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου μας

σύμφωνα με μελέτη που έχει ήδη συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά