Δικαίωμα ψήφου σε όσους γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.2002

Από το τμήμα Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το Ν. 4406/2016, άρθρο 1(ΦΕΚ 133/Α/26-7-2016), ''το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο ) έτος της ηλικίας τους''.

Συνεπώς, στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.2002.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Ουρανία Σαϊτη , τηλ. 2462350847.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά