ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Γρεβενών θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε

Ιατρό Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Γρεβενών για χρονικό διάστημα

δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα Μάϊος 2019 έως Απρίλιος 2020.

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός 2.881,00€

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά