Συνεδρίαση -- 12 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 12η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 24 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:


Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Γρεβενών ποσού 65.000,00€ και την έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019

Πληροφορίες: Μπακαΐμης Γεώργιος

Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου


Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Ο Δήμος Γρεβενών κατά την 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με αντικείμενο: “Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 1.148.300,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή” επιχορήγησε το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.) με το ποσό των 65.000,00€. Στη συνέχεια το Νομικό Πρόσωπο απέστειλε στο Δήμο την 15/2019 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 325/24-04-2019 έγγραφο του, με την οποία προέβη στην αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και την κατανομή αυτής στον προϋπολογισμό του έτους 2019 και ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο την σύμφωνη γνώμη επί του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης που προέκυψε από την ανωτέρω διαδικασία.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Α. & Α. από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου. Επίσης η παροχή σύμφωνης γνώμης πρέπει να γίνει άμεσα λόγω των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εκλογική περίοδο, δηλαδή πριν τις 26-04-2019 και μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση.

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση 12-2019.doc)Πρόσκληση 12-2019.doc[ ]31 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά