Συνεδρίαση -- 14 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου

αλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για κατάθεση προτάσεων επί της από 19-02-2019 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.” κατά του Δήμου Γρεβενών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.

  2. Πληροφορίες: Αθανασιάδης Θεμιστοκλής

  3. Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών ΥπηρεσιώνΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:

5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά την οποία ορίστηκε δικηγόρος και ζητά τον καθορισμό της αμοιβής του.

Για το εν λόγω θέμα ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Γρεβενών Δικηγόρος Αναστάσιος Καρέτσος στις 25-4-2019, με αριθμό πρωτοκόλλησης στο Δήμο 6356/25-04-2019, κατέθεσε έγγραφο με το οποίο επισημαίνει ότι επί της αγωγής και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων προς εκδίκαση υποθέσεων του Δήμου Γρεβενών, ζητά να εξετασθεί η περίπτωση διορισμού δικηγόρου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς αντιμετώπισης της αγωγής.

Με την από 19-2-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου αγωγής τακτικής (ΓΑΚ: 6774/2019 & ΕΑΚ: 143/2019) του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι η 30-05-2019 κατά την οποία επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου είναι προϋπόθεση για την κατάθεση των προτάσεων επί της αγωγής η οποία κρίνεται σοβαρή γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου και η προθεσμία της οποίας είναι η 30η-05-2019 δηλαδή κατά την εκλογική περίοδο και των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση 14-2019.doc)Πρόσκληση 14-2019.doc[ ]32 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά