Συνεδρίαση -- 17 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 17η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου

Θέμα 1ο

  1. Διοργάνωση έκθεσης τοπικών προϊόντωνΟ Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:

5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ο Δήμος Γρεβενών προκειμένου να στηρίξει τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων και κυρίως των κερασοπαραγωγών, προτίθεται να διοργανώσει έκθεση σε δημοτικό χώρο. Η περίοδος της παραγωγής των κερασιών είναι πολύ συγκεκριμένη προτάθηκε η έναρξη της έκθεσης να ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου και επειδή έως για την οργάνωση της έκθεσης απαιτείται κάποιος χρόνος, πρέπει το θέμα να συζητηθεί άμεσα.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι ημερομηνίες για την έκθεση των συγκεκριμένων τοπικών προϊόντων είναι πολύ συγκεκριμένες και τα προϊόντα ευαίσθητα, η οποία κρίνεται σοβαρή για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά