ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Π                                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω Δημοτικών αγροτεμαχίων :


Α/Α

ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/

ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

(€)

1.

Κνίδη

Μικροκλεισούρα

Αριθμ. Τεμ.107

12,500

18,00

2.

Κνίδη

Μικροκλεισούρα

Αριθμ. Τεμ.164

5,625

8,00

3.

Κνίδη

Μικροκλεισούρα

Αριθμ. Τεμ.221

3,375

5,00

4.

Κνίδη

Μικροκλεισούρα

Αριθμ. Τεμ. 224

6,500

10,00

5.

Κνίδη

Μικροκλεισούρα

Αριθμ. Τεμ. 226

8,750

13,00Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον των μελών της αρμόδιας Επιτροπής την 20η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. εώς 11:00π.μ.. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές, κάτοικοι και δημότες του οικισμού Μικροκλεισούρας που βρίσκεται η καλλιεργούμενη έκταση.


Ανη Δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από την 1η δημοπρασία δηλαδή την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. εώς 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές , κάτοικοι και δημότες του Δήμου Γρεβενών.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από τη 2η δημοπρασία δηλαδή την 03η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. εώς 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.

Η τιμή ετησίου μισθώματος (πρώτη προσφορά) ορίζεται στα 14€/στρέμμα.

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη , αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2019-2020.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ.,όπως ορίζεται στον ως άνω πίνακα.

  2. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.

  3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών (Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 4.1.2.και 4.2. της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του αντίστοιχα.

  5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 158/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886)


 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά