Δημοπρασία για τη εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων του Δήμου Γρεβενών

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων, για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά.Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Γρεβενών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 08η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη για τις Κοινότητες Αναβρυτών, Ελάτου , Ελευθέρου, Καλλιθέας (οικισμός Πριονίων), Κνίδης (οικισμός Κνίδης και οικισμός Πόρου) Δήμου Γρεβενών και την 09η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη για τις Κοινότητες Κοσματίου, Μαυραναίων (οικισμός Μαυραναίων, οικισμός Μαυρονόρους, οικισμός Σταυρός), Ποντινής, Πηγαδίτσας, Σιταρά Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τις ώρες που αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα.

ΚΟΙΝΟ-

ΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/

ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ

στρ.

Ημερ/νία

Δημ/σίας

Ώρα έναρξης δημ/σίας

Ώρα λήξης δημ/σίας

Ποσό

Εγγυητικής

Τρίτη
Αναβρυτά

Αναβρυτά

Αυλαγάς/

Αριθμ. Τεμ.210

18,400

08-10-2019


9.00

9.20

21,00

Έλατος

Έλατος

Νιχώριο

14,000

08-10-2019

9.30

10.00

16,00

Έλατος

Έλατος

Βυλωνάς

7,000

08-10-2019

9.30

10.00

8,00

Ελεύθερο

Ελεύθερο

Λάτνα/ Αριθμ.Τεμ.531

13,000

08-10-2019

10.10

10.30

15,00

Καλλιθέα

Πριόνια

Κουτσίκοβο/

αριθμ. Τεμ. 289

2,875

08-10-2019

10.40

11.00

4,00

Κνίδη

Κνίδη

Αριθμ. Τεμ. 84

13,500

08-10-2019

11.10

12.00

15,00

Κνίδη

Κνίδη

Αριθμ. Τεμ. 136

9,076

08-10-2019

11.10

12.00

10,00

Κνίδη

Κνίδη

Αριθμ. Τεμ. 147

6,100

08-10-2019

11.10

12.00

7,00

Κνίδη

Κνίδη

Σχολικό/Αριθμ Τεμ. 176

3,000

08-10-2019

11.10

12.00

4,00

Κνίδη

Κνίδη

Συνοικισμός

0,500

08-10-2019

11.10

12.00

1,00

Κνίδη

Πόρος

Σχολικό/ΑριθμΤεμ. 95

10,250

08-10-2019

11.10

12.00

12,00

Τετάρτη
Κοσμάτι

Κοσμάτι

Καραούλι

11,500

09-10-2019

9.00

10.00

13,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Λιβάδια

10,000

09-10-2019

9.00

10.00

11,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Άγιος Μηνάς

6,000

09-10-2019

9.00

10.00

7,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Αδμάνια

5,000

09-10-2019

9.00

10.00

6,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Κρανιά

4,000

09-10-2019

9.00

10.00

5,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Παλιοκόπρα

3,500

09-10-2019

9.00

10.00

4,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Τζιόρκας

2,000

09-10-2019

9.00

10.00

3,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Τζαλτάρι

2,000

09-10-2019

9.00

10.00

3,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Παλιόχωρα

2,000

09-10-2019

9.00

10.00

3,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Θράψος

1,000

09-10-2019

9.00

10.00

2,00

Κοσμάτι

Κοσμάτι

Σταυρός

1,000

09-10-2019

9.00

10.00

2,00

Ποντινή

Ποντινή

Σχολικό/Αριθμ Τεμ. 374

15,500

09-10-2019

10.10

11.00

17,00

Ποντινή

Ποντινή

Σχολικό/Αριθμ Τεμ. 560

9,500

09-10-2019

10.10

11.00

11,00

Πηγαδίτσα

Πηγαδίτσα

Απέναντι/Αριθ Τεμ. 325

25,130

09-10-2019

11.10

11.30

28,00

Σιταρά

Σιταρά

Αγία Κυριακή

7,000

09-10-2019

11.40

12.00

5,00

Σιταρά

Σιταρά

Πετέλι

5,000

09-10-2019

11.40

12.00

3,00

Μαυραναίοι

Μαυραναίοι

Νίκη το Πηγάδι

2,500

09-10-2019

12.10

13.00

3,00

Μαυραναίοι

Μαυρονόρος

Αγία Κυριακή

5,000

09-10-2019

12.10

13.00

6,00

Μαυραναίοι

Μαυρονόρος

Παλιόχανο

3,000

09-10-2019

12.10

13.00

4,00

Μαυραναίοι

Σταυρός

Σιόποτος

3,000

09-10-2019

12.10

13.00

4,00

Μαυραναίοι

Σταυρός

Κριθάρια

3,000

09-10-2019

12.10

13.00

4,00

Μαυραναίοι

Σταυρός

Τζιουβάρα

5,000

09-10-2019

12.10

13.00

6,00

Μαυραναίοι

Σταυρός

Κρίσκη

3,000

09-10-2019

12.10

13.00

4,00

Μαυραναίοι

Σταυρός

Ρόγγια

3,000

09-10-2019

12.10

13.00

4,00

Η τιμή ετησίου μισθώματος (πρώτη προσφορά) ορίζεται για την κοινότητα Σιταρά 6,00€/στρέμμα και για τα υπόλοιπα στα 11,00€/στρέμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές, κάτοικοι και δημότες των Κοινοτήτων που βρίσκεται η καλλιεργούμενη έκταση.

Αν η Δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από την 1η δημοπρασία δηλαδή την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη για τις Κοινότητες Αναβρυτών, Ελάτου , Ελευθέρου, Καλλιθέας (οικισμός Πριονίων), Κνίδης (οικισμός Κνίδης και οικισμός Πόρου) Δήμου Γρεβενών και την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη για τις Κοινότητες Κοσματίου, Μαυραναίων (οικισμός Μαυραναίων, οικισμός Μαυρονόρους, οικισμός Σταυρός), Ποντινής, Πηγαδίτσας, Σιταρά Δήμου Γρεβενών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές , κάτοικοι και δημότες όλων των κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από τη 2η δημοπρασία δηλαδή την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη για τις Κοινότητες Αναβρυτών, Ελάτου , Ελευθέρου, Καλλιθέας (οικισμός Πριονίων), Κνίδης (οικισμός Κνίδης και οικισμός Πόρου) Δήμου Γρεβενών και την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη για τις Κοινότητες Κοσματίου, Μαυραναίων (οικισμός Μαυραναίων, οικισμός Μαυρονόρους, οικισμός Σταυρός), Ποντινής, Πηγαδίτσας, Σιταρά Δήμου Γρεβενών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για όλα τα αγροτεμάχια σε έξι (6) καλλιεργητικές περιόδους , έως 31 Αυγούστου 2025.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού όπως αναγράφεται στον ως άνω πίνακα.

  2. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.

  3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών (Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 4.2.και 4.ΙΙ της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του αντίστοιχα.

  5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 181/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά