Συνεδρίαση -- 34η -- Δημοτικού Συμβουλίου (Ορθή Επανάληψη)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 34η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Ερευνητικές γεωτρήσεις εντός των Ο.Π. 18 & Ο.Π. 19 στην περιοχή “Αετοράχη” του Νότιου Βούρινου στο Δήμο Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών”.

Θέμα 2ο

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για τα έτη 2014 και 2015.

Θέμα 3ο

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης κάτω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για τα έτη 2014 και 2015.

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)»

Θέμα 5ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων (έτους 2013)»

Θέμα 6ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών»

Θέμα 7ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων Δήμου Γρεβενών έτους 2013»

Θέμα 8ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση κοιμητηρίων ΔΔ Δήμου Γρεβενών»

Θέμα 9ο

Επανακαθορισμός Μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας» στο ΠΔΜ του Ε.Π. “Μακεδονία – Θράκη” και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Γρεβενών για την υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 10ο

Αποδοχή προϋποθέσεων που αφορούν την υπ' αριθμ. 2359/108/15-10-2014 έγγραφη συγκατάθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τεχνικές παρεμβάσεις στο κτίριο της Μ.Ε. Γρεβενών.

Θέμα 11ο

Υλοτομία Δασικού Τμήματος 2 Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

Θέμα 12ο

Υλοτομία Δασικού Τμήματος 6α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

Θέμα 13ο

Υλοτομία Δασικού Τμήματος 6β Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

 

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων

Θέμα 14ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Καταστήματος» με Α.Μ. 42/2005

Θέμα 15ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2010)» με Α.Μ. 46/2010

Θέμα 16ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων» με Α.Μ. 38/2010

Θέμα 17ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Σαμαρίνας» με Α.Μ. 29/2012

Θέμα 18ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών» με Α.Μ. 22/2012

Θέμα 19ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών Δ.Ε. Γόργιανης» με Α.Μ. 67/2012

Θέμα 20ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας δημοτικού δάσους Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων» με Α.Μ. 37/2010

Θέμα 21ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών έτους 2011» με Α.Μ. 19/2011

Θέμα 22ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου» με Α.Μ. 35/2013

Θέμα 23ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)» με Α.Μ. 48/2011

Θέμα 24ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσινας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών» με Α.Μ.55/2005

Θέμα 25ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Ηρακλεωτών» με Α.Μ. 33/2011

Θέμα 26ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής – δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ. Ζιάκα (έτους 2012)» με Α.Μ. 51/2012

Θέμα 27ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Λάβδας» με Α.Μ. 127/2009

Θέμα 28ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού» με Α.Μ. 67/2011

Θέμα 29ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων στο Τ.Δ. Ταξιάρχη» με Α.Μ. 181/2009

Θέμα 30ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δήμου Δεσκάτης (Συνοικισμού Γήλοφου)» με Α.Μ. 27/2010

Θέμα 31ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Μικροκλεισούρας - Παλαιοκνίδης» με Α.Μ. 98/2010

Θέμα 32ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός ποταμών και ρεμάτων βόρειου τμήματος Δήμου Γρεβενών» με Α.Μ. 23/2011

Θέμα 33ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου» με Α.Μ. 29/2008

Θέμα 34ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης» με Α.Μ. 48/2010

Θέμα 35ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Τεχνικά έργα στο δρόμο Διασελάκι Κατάκαλη» με Α.Μ. 126/2010

Θέμα 36ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών γηπέδου ποδοσφαίρου» με Α.Μ. 113/2007

Θέμα 37ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος Δήμου Θ. Ζιάκα» με Α.Μ. 72/2010

Θέμα 38ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στέγης κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Μαυρονόρους» με Α.Μ. 79/2010

Θέμα 39ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)» με Α.Μ. 43/2011

Θέμα 40ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αμμοχαλικόστρωση δρόμου οικισμού Παρορείου» με Α.Μ. 70/2010

Θέμα 41ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δρόμου Παλαιοκνίδης - Μικροκλεισούρας» με Α.Μ. 142/2007

Θέμα 42ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Βεντζίου» με Α.Μ. 38/2013

Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας

Θέμα 43ο

Έγκριση τιμών για τις παρεχόμενες από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπηρεσίες (Φιλοξενίες – Παραχωρήσεις χρήσης χώρων)

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 44ο

Έγκριση της 403/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση, αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2014”.

Θέμα 45ο

Έγκριση 426/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Σύνταξη του 27ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014”

Θέμα 46ο

Αποδοχή επιχορήγησης 233.584,24 € από Υπουργείο Εσωτερικών και έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Θέμα 47ο

Δέσμευση πίστωσης 700,00 € για επιχορήγηση της “Ένωσης Ποδηλατιστών Γρεβενών”

Θέμα 48ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα

Θέμα 49ο

Ψήφιση δαπάνης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Θέμα 50ο

Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής των προμηθειών Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών

Θέμα 51ο

Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων (ιστό και οικίσκο) του Δήμου Γρεβενών για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (αίτηση DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.)

Θέμα 52ο

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβολαίων ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με ίσης αξίας ιδιωτικής έκτασης της εταιρείας ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΝΤΖΙΟΥ Ο.Ε.

Θέμα 53ο

Αποδοχή του 1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Θέμα 54ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου επί της αιτήσεως ακυρώσεως της αριθμ. 5/2009 απόφασης της Β/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Θέματα Ν.Π. και Επιχειρήσεων

Θέμα 55ο

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης 15.000,00€ και κατανομή αυτής στις Σχολι-

κές Επιτροπές του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 56ο

Έγκριση της 95/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με θέμα: “Αποζημίωση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΚΕΓ”

Θέμα 57ο

Έγκριση της 107/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014”

Θέμα 58ο

Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 1551/2-7-2014 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” από τη ΔΕΚΕΓ

Θέμα 59ο

Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 1551/2-7-2014 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” από το Κ.Κ.Α. & Α.

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα 60ο

Κατάθεση ψηφίσματος

Θέμα 61ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης

Θέμα 62ο

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Θέμα 63ο

Έγκριση της 30/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Έκθεση πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γρεβενών”.

Θέμα 64ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 70.563,57 από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ' κατανομή έτους 2014)

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά