ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


Γίνεται γνωστό ότι από τη Διεύθυνση καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Γρεβενών, ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 116/2004).

Μέχρι σήμερα έχουν επικολληθεί ειδικά αυτοκόλλητα σήματα σε πάνω από τριάντα οχήματα που έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να παραμείνουν τα οχήματα αυτά στην κατοχή τους, να τα μεταφέρουν σε ιδιωτικό χώρο είτε δικό τους, είτε σε χώρου τρίτου -κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσής του-, ενημερώνοντας σχετικά στην περίπτωση αυτή και την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα δεν αποσυρθούν από τους κατόχους τους, αυτά εντός 45 ημερών από την ημερομηνία επικόλλησης του ειδικού αυτοκόλλητου, θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Γρεβενών και θα παραδοθούν σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για την διαδικασία περισυλλογής ή ενημέρωση για τυχόν εγκαταλελειμμένα οχήματα που δεν έχουν επισημανθεί μέχρι σήμερα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πλ. Ελευθερίας (κτίριο παλιού Δασαρχείου), τηλ. 2462087085.


Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Χρήστος ΤριγώνηςΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Καθαριότητα και ΑνακύκλωσηΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά