Συνεδρίαση -- 36η -- Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 36η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) στο Μέτρο 321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό με τίτλο πράξης: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η υποβολή πρότασης πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 15-12-2014 και η έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά