Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την

αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του

Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των

εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της

δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την

αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται

για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα

Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους

δημοτικές ενότητες.


Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κολτσίδας Δημήτριος

Τμήματα
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
γ) Τμήμα Ταμείου.
δ) Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά