Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την

εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της

χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την

εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη

συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Στη Δεύθυνση υπάγονται διοικητικά

και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε

επιμέρους δημοτικές ενότητες.

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Δημητριάδης Ιωάννης

Τμήματα
α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικώνΤμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά