Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Προϊστάμενος Τμήματος
Παπαϊωάννου Ευάγγελος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά