Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

Προϊστάμενος Τμήματος
Αθανασιάδης ΘεμιστοκλήςΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά