Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων

Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος
Τζήκα 'Ολγα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά