Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραϊορδανίδης Παντελής


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά