Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Προϊστάμενος Τμήματος
Χαραλαμπίδης Ιερόθεος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά