Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 13-08-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.: Γεωργιάδου Δ.

Τηλ :2462353437

Δ/νση : Διοικητήριο

Κ.Ταλιαδούρη Τέρμα

 

 

 

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα .

Σχετ: 1. ΚΥΑ 725/23/04-01-2012 άρθρο 8.

2. η 293/07-08-2015 αίτηση παρόχου

 

 

 

Έχοντας υπόψη :

α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση πάροχου

β. Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 όπως ισχύει σήμερα

γ. την με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την (α) σχετική αίτηση , πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύου

 

  1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής :

[ Η εγκατάσταση αφορά Τοποθέτηση καλωδίου σε υφιστάμενη σωλήνωση, είτε Εκσκαφή μικροτάφρου (Μ/Τ) και τοποθέτηση καλωδίου επί του ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού ως τα συνημμένα σχέδια]

RIX ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Δήμος Γρεβενών (Καλλιθέα , Πριόνια , Μικρολίβαδο , Μηλέα , Κρανέα , Πηγαδίτσα , Μοναχίτι, Τρίκωμο , Σταυρός, Κοσμάτι , Καληράχη , Ζιάκας , Μαυρονόρος , Μαυραναίοι )

 

  1. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής :RIX ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Δήμος Γρεβενών (Καλλιθέα , Πριόνια , Μικρολίβαδο , Μηλέα , Κρανέα , Πηγαδίτσα , Μοναχίτι, Τρίκωμο , Σταυρός, Κοσμάτι , Καληράχη , Ζιάκας , Μαυρονόρος , Μαυραναίοι )

Κατασκευή φρεατίων διέλευσης επί του οδοστρώματος και τριών (3) φρεατίων ενεργού εξοπλισμού, ως τα συνημμένα σχέδια.3. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου [καμπινών] ως εξής :

RIX ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Δήμος Γρεβενών (Καλλιθέα , Πριόνια , Μικρολίβαδο , Μηλέα , Κρανέα , Πηγαδίτσα , Μοναχίτι, Τρίκωμο , Σταυρός, Κοσμάτι , Καληράχη , Ζιάκας , Μαυρονόρος , Μαυραναίοι )

Τοποθέτηση έντεκα (11) καμπινών, ως τα συνημμένα σχέδια.

 

Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι , ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου , προτίθεται να προβούν σε εκσκαφή , στις ίδιες περιοχές εκσκαφής του Δήμο Γρεβενών να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Γρεβενών εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 της με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό στην συγκεκριμένη περιοχή

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

κ.α.α.

 

 

ΤΖΗΚΑ ΟΛΓΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά