Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή β- βάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώνει την πλήρωση δεκατέσσαρων (14) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-16 των παρακάτω σχολικών μονάδων :Σχολική Μονάδα

 

ΘΕΣΕΙΣ

1.-2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

2

2.-2ο Λύκειο Γρεβενών

2

3.-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γρεβενών

1

4.- Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου

1

5.- 1ο Λύκειο Γρεβενών

1

6.- ΕΠΑΛ Γρεβενών

5

7.- ΙΕΚ Γρεβενών

1

8.Εσπερινό Λύκειο Γρεβενών

1

 

ΑΔΑ: 6ΖΝΕΟΞ74-ΛΡΕ

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Γρεβενών από τις 28-8-15 μέχρι και τις 4-9-15 στο Γραφείο Σχολικών Επιτροπών, τηλ.2462350857.1.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης2.- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό4.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα για την κατάληψη της θέσης

5.- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

6,-Αίτηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά