Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή α-βάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώνει την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-16 των παρακάτω σχολικών μονάδων

 

Σχολική Μονάδα

ΘΕΣΕΙΣ

1.-1ο Δημοτικο σχολείο Γρεβενών

2

2.-3ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

2

3.-5ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

1

4.- Ειδικό σχολείο Γρεβενών

1

5.- 1ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

6.- 4ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

7.- 7ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

8.- 9ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

9.- Νηπιαγωγείο Μαυραναίων

1

10.-Νηπιαγωγείο Κνίδης

1

11.-Νηπιαγωγείο Κιβωτού

1

12.-Δημοτικό σχολείο Φελλίου

1

13.- Δημοτικό σχολείο Κρανιάς

1

14.- Δημοτικό σχολείο Σαρακίνας

1

15- Νηπιαγωγείο Κιβωτού

1

16. Δημοτικό σχολείο Μεγάρου

1

 

ΑΔΑ : ΩΝ83ΟΞ74-Ω9Ο

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Γρεβενών από τις 28-8-15 μέχρι και τις 4-9-15 στο Γραφείο Σχολικών Επιτροπών, τηλ.2462350857 .

 1.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης2.- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό4.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα για την κατάληψη της θέσης

5.- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

6.-Αίτηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά