Συνεδρίαση -- 19η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου (Κατεπείγουσα)

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 19η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. Απόφασης 189/2015 Ο.Ε.).

Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Θέμα 2ο

Έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. Απόφασης 190/2015 Ο.Ε.).

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 3ο

Έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. Απόφασης 207/2015 Ο.Ε.)

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την αριθμ. Πρωτ. 30420/31-08-2015 απόφασή του, κατένειμε ποσό ύψους 111.217.856,61€ σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμου δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015.

Ο Δήμος Γρεβενών για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το ποσό των 270.564,08€ και πρέπει να προβεί στην 19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως αυτή συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την 207/2015 απόφαση τής. Οι λόγοι που επιβάλουν την αναμόρφωση είναι ότι, το συνολικό αδιάθετο ποσό βάσει προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ανέρχεται σε 374.887,10€ για την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Δ' διμήνου 2015 και σε δύο εξ αυτών προγράμματα επιδότησης η αδιάθετη πίστωση δεν επαρκεί για την πληρωμή των κατά νόμο δικαιούχων και πρέπει να γίνει η μεταφορά πιστώσεων στους αντίστοιχους κωδικούς.

Με το υπ' αριθμ. 9796/20-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προκειμένου να συμβάλλει στην στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, προτείνει να επισπεύδεται η πληρωμή των δικαιούχων και να προβαίνει ο Δήμος ευθύς αμέσως στις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες (αποδοχή ποσού από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενταλματοποίηση κ.λ.π.) λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστοποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης επιχορήγησης έτσι ώστε να εξοικονομείται χρόνος.

Επίσης προκειμένου να προβούμε στην έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, επιβάλλεται η έγκριση και των δύο προηγούμενων σχεδίων αναμόρφωσης α) του 17ου σχεδίου όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 189/2015 απόφαση τής και β) του 18ου σχεδίου όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 190/2015 απόφαση τής, τις οποίες τις συμπαρασύρει η τελευταία αναμόρφωση (19ο σχέδιο όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 207/2015 απόφαση τής.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά