Ανακοινώσεις για ανάρτηση δασικών χαρτών και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων (τροποποίηση 03-08-2017)
Ιωάννινα: ΑΔΑ:7ΙΞΛΟΡ1Γ-ΝΧΠ1η Τροποποίηση της απόφασης την 20-2-2017


Ιωάννινα: ΑΔΑ:654ΣΟΡ1Γ-84Ω (τροποποίηση 20-2-2017)


1η Τροποποίηση της απόφασης την 28-4-2017

Ιωάννινα: ΑΔΑ:624ΧΟΡ1Γ-Ρ90 (τροποποίηση 28-4-2017)


3η Τροποποίηση της απόφασης την 27-6-2017

Ιωάννινα: ΑΔΑ:ΩΡ2ΟΟΠ1Γ-Α41 (τροποποίηση 27-6-2017)

Κοζάνη: ΑΔΑ:65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ1η Τροποποίηση της απόφασης την  30-3-2017

Κοζάνη: ΑΔΑ:67ΚΩΟΠ1Γ-ΚΨΕ  (τροποποίηση 30-3-2017)


2η Τροποποίηση της απόφασης την 26-4-2017

Κοζάνη: ΑΔΑ:ΩΦ6ΞΟΡ1Γ-ΖΓΤ  (τροποποίηση 26-4-2017)


3η Τροποποίηση της απόφασης την 27-6-2017

Κοζάνη: ΑΔΑ:Ω7ΡΟΡ1Γ-ΥΙΚ (τροποποίηση 27-6-2017)


4η Τροποποίηση της απόφασης την 03-08-2017

Κοζάνη: ΑΔΑ:ΩΓ7ΤΟΡ1Γ-Γ6Θ(τροποποίηση 03-08-2017)


Μερική Κύρωση

Κοζάνη: ΑΔΑ:6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ  (ενημέρωση 14-03-2018)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά