ΔιαγωνισμοίΑνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΙΑΚΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΥ"

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "BΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ “Ελλάδα 2.0”». ΕΣΗΔΗΣ 280152


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου - 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Προμήθεια Τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά πρόσωπα αυτού για τα έτη 2024-2025»

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2023-2024 ΚΑΙ 2024-2025»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου εστιατορίου μαθητικής εστίας (11 μηνών)»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2023)"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023, 2024, 2025»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΛΙΑΚΑ"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022)"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια Τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά πρόσωπα αυτού για τα έτη 2024-2025»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"


Δημόσια, Ανοικτή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2023-2024 ΚΑΙ 2024-2025»


Δημόσια, Ανοικτή, Ηλεκτρονική διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»


Δημόσια Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο:«Μίσθωση μηχανήματων για την συμβολή συντήρησης και βελτίωσης του δασικού οδικού δικτύου (έτους 2023)»


Ανοιχτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός άνω των ορίων για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (2022)"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔHMIOΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΛΑΒΔΑΣ»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022)»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022)»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΛΙΑΚΑ”


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ”


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2021)»


Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2022)”


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Οδοφωτισμού Δήμου Γρεβενών»


Ανοικτή διαδικασία για "Προμήθεια Τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου και για το έτος 2023"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔHMIOΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για "Παροχή Υπηρεσιών Ενίσχυσης Προσωπικού Μαγειρείου-Εστιατορίου Μαθητικής Εστίας (2022-2023)"


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Γρεβενών έτους 2022» (Συστ. Αριθμ. Διαγωνισμού 162942)


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ, ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ”


Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΑΤΝΑ” ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ “ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗ – ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ” ΚΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021) ”

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Τ.Κ. ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΚΡΑΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ”

 

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2022)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά