Διακήρυξη Εκμίσθωσης Περιπτέρου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια δέκα ( 10 ) χρόνων το παρακάτω περίπτερο :


1) Επί της οδού Κ.Ταλιαδούρη ( Ν.Α. πλευρά του 1ου Δημ.Σχολείου )


Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  την 24η Μαΐου 2022 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 – 12:00 (ώρα λήξης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1) ενώπιον της τριμελούς επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. (Απόφαση Οικον. Επιτροπής 126/2022)

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες της επόμενης εβδομάδας, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, στον ίδιο χώρο.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν Γραμμάτιο συστάσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς 1/10 του ετήσιου ενοικίου (τιμή εκκίνησης), δηλαδή ποσού ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €) που θα διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη Δημοπρασία.

Πληροφορίες και έντυπα για τη δημοπρασία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.2462025630 – Παπαγεωργίου Στέργιος).


Ο Δήμαρχος

  Δασταμάνης Γεώργιος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά