Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ,  στην 22η κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 έως 13:30. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.λπ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα   1ο

Συμμετοχή στο Πανγρεβενιώτικο Συλλαλητήριο για τη θέρμανση και την ακρίβεια

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Σωματεία και σύλλογοι της Περιφέρειας Γρεβενών, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν να αναλάβουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες για το θέμα της Θέρμανσης. Ήδη έχουν πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Δασαρχείο για τα ξύλα και στη ΔΕΗ για το ρεύμα και κατέληξαν στη διοργάνωση συλλαλητηρίου τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών και ζητάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών να πάρει απόφαση συμμετοχής για ένα πρόβλημα που αφορά όλους τους γρεβενιώτες.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η διοργάνωση του συλλαλητηρίου ορίστηκε για τις 24-10-2022 και δεν υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη χρονική δυνατότητα για σύγκληση και πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Επίσης η λήψη της σχετικής απόφασης πρέπει να γίνει άμεσα έτσι ώστε έγκαιρα να λάβουν γνώση οι δημότες επί του θέματος.

 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά