Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα    1ο

Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (αριθμ. 2) της Κοινότητας Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    2ο

Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Πόρου της Κοινότητας Κνίδης του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    3ο

Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    4ο

Επέκταση της μίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην θέση Σκάμνα του αγροκτήματος Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Γεωργίου Καραμιχαηλίδη του Ραφαήλ)

Θέμα    5ο

Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Βάρης της Κοινότητας Εξάρχου του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    6ο

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    7ο

Μετάθεση χρόνου παράδοσης αντικειμένου σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων αναγκών» Τμήμα 2. Προμήθεια ενός καινούργιου φορτωτή τροχοφόρου, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140257, με αριθμ. Σύμβ. 14520/07-11-2022 της εταιρίας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    8ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Γρεβενών” (Α.Μ. 117/2018)

Θέμα    9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών του Δήμου (έτους 2020)” Α.Μ. 19/2020

Θέμα  10ο

Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2019)” Α.Μ. 27/2020

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Εισηγητής: Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων της ζώνης κατάληψης του έργου: “Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) – Βόρειο τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Εγνατίας” των δασικών εκτάσεων της κτηματικής περιοχής Πηγαδίτσας

Θέμα 12ο

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων της ζώνης κατάληψης του έργου: “Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) – Βόρειο τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Εγνατίας” των δασικών εκτάσεων της κτηματικής περιοχής Πηγαδίτσας για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας Πηγαδίτσας για το έτος 2021

Ειδικά Θέματα

Θέμα 13ο

Έγκριση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού (Κ.Κ.Α. & Α.) του Δήμου Γρεβενών έτους 2023

Θέμα 14ο

Έγκριση στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού (Κ.Κ.Α. & Α.) του Δήμου Γρεβενών έτους 2023

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Περιβολίου (για το 1ο θέμα)
  2. Κνίδης (για το 2ο & 6ο θέμα)
  3. Δοτσικού (για το 3ο θέμα)
  4. Μυρσίνης (για το 4ο θέμα)
  5. Εξάρχου (για το 5ο & 6ο θέμα)
  6. Αγίου Γεωργίου (για το 6ο θέμα)
  7. Αγίου Κοσμά (για το 6ο θέμα)
  8. Αηδονίων (για το 6ο θέμα)
  9. Αμυγδαλεών (για το 6ο θέμα)

10.  Καλλιθέας (για το 6ο θέμα)

11.  Κιβωτού (για το 6ο θέμα

12.  Κληματακίου (για το 6ο θέμα)

13.  Κοκκινιάς (για το 6ο θέμα)

14.  Μηλέας (για το 6ο θέμα)

15.  Μικρολιβάδου (για το 6ο θέμα)

16.  Πολυδένδρου (για το 6ο θέμα)

17.  Φελλίου (για το 6ο θέμα)

18.  Σαρακίνας (για το 6ο θέμα)

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά