Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 2021-2027


Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει πως έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της πόλης.

Έχοντας υλοποιήσει ήδη ένα σημαντικό μέρος δράσεων του υφιστάμενου σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για τα Γρεβενά, ο Δήμος εργάζεται μεθοδικά για να το επικαιροποιήσει με βάση τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά και συνθήκες, για την προοπτική και τη βιωσιμότητα της πόλης.

Με την έγκριση του επικαιροποιημένου ΒΑΑ ο Δήμος θα εξασφαλίσει τη δέσμευση συγκεκριμένων κονδυλίων για υλοποίηση δράσεων έως το 2030, κυρίως μέσα από το νέο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, δράσεις που καλούμαστε να συζητήσουμε και σχεδιάσουμε για το παρόν και το μέλλον της πόλης με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Έχοντας ήδη την εμπειρία από το ΕΣΣΒΑΑ που τρέχει, με προσαρμογές και αναθεωρήσεις μέσα από τις δράσεις που θα προταθούν, διαβουλευτούν και εν τέλει συμπεριληφθούν  στο νέο Σχέδιο, δημότες, Δήμος και φορείς, καλούμαστε να συνεργαστούμε αρμονικά για  τα Γρεβενά: Βιώσιμη-Πράσινη Πόλη των επομένων ετών.

 

Ο Δήμος Γρεβενών αναθεωρεί και βελτιώνει το Σχέδιο του για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030,  με μεθοδική προετοιμασία για:

  • τους πιο σημαντικούς τομείς ποιότητας ζωής και ανάπτυξης
  • την έγκριση του Σχεδίου έως το Μάρτιο του 2024,
  • την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και στον νέο σχεδιασμό

 

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων γίνεται μέσω του επισυναπτόμενου εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση zamanakos@yahoo.gr (Υπεύθυνος Υπάλληλος: Πούλιος Ζαμανάκος-Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24623-53438).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά