Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:00


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει στην 22η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


1ο θέμα

Έκθεση πεπραγμένων 2ου εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής, όπως υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της

2ο θέμα

Έκθεση πεπραγμένων 1ου εξαμήνου έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής, όπως υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της


Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά