Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:45


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα    1ο

Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 62/2018)

Θέμα    3ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 117/2018)

Θέμα    4ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 120/2018)

Θέμα    5ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών”

Θέμα    6ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών”

Θέμα    7ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατασκευή έργου συγκράτησης βραχοπτώσεων στο Κοιμητήριο Αλατόπετρας” (Α.Μ. 34/2020)

Θέμα    8ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Βελτίωση πλατειών – πεζοδρομίων Δήμου Γρεβενών (έτους 2021)” (Α.Μ. 40/2021)

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλείται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχει στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος Κοινότητας  Γρεβενών (για το 1ο θέμα)


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά