Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 σε συνδυασμό με τις αριθμ. 849/65437/03.08.2023 και την αριθμ. 8481/10.02.2022 (ΦΕΚ 675/Β΄/15.02.2022) Εγκυκλίους του Υπουργού Εσωτερικών, να προσέλθετε στην 27η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Καθορισμός του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλείται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχει στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γρεβενών.Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά