Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων όπως ισχύει, στην   26η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών,   που θα πραγματοποιηθεί  στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2022

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά