ΜΙΚΡΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

«Πράσινες» Υποδομές:
Ολοκλήρωση των Μικρών Βιολογικών σε Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου ΓρεβενώνΤην ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση σημαντικών περιβαλλοντικών υποδομών για τα τοπικά διαμερίσματα εξέφρασε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος επισκεπτόμενος μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Βλάχο Οδυσσέα και μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων με τη μέθοδο των Φυσικών Συστημάτων της Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλιών και Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών».

Το έργο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.500.000,00 €, με χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006, συμβάλλει αποφασιστικά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γρεβενών η ολοκλήρωση των «Μικρών Βιολογικών» αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, της δημόσιας υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής και στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.Συμπλήρωσε πως ήδη κατασκευάζονται και άλλες τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων στα Τοπικά Διαμερίσματα Μεγάλου Σειρηνίου, Βατολάκκου και Ροδιάς. Είναι προϋπολογισμού1.500.000,00 €, χρηματοδοτούμενες από τις οριζόντιες δράσεις του Θησέα, των οποίων η κατασκευή θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ενώ επισήμανε πως στο ΕΣΠΑ έχει ήδη κατατεθεί πρόταση, προϋπολογισμού 1.700.000,00 € για την κατασκευή μικρών βιολογικών συστημάτων στον Έλατο, το Σύνδενδρο και το Ελεύθερο.

Φελλί
Οι οικισμοί που θα εξυπηρετηθούν εμφανίζουν μικρό πληθυσμό ( <1000 ) και η επιλογή συμβατικών μεθόδων για την επεξεργασία των λυμάτων είναι οικονομικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά ασύμφορη. Γι’ αυτόν τον λόγο ενδείκνυται η επεξεργασία των λυμάτων να γίνεται με τη μέθοδο των φυσικών συστημάτων, όπως είναι ο τεχνητός υγροβιότοπος.
Οι υγροβιότοποι αυτοί αποτελούν κλειστά συστήματα (οι ρύποι δεν διαφεύγουν προς το περιβάλλον) στα οποία το έδαφος, οι μικροοργανισμοί , τα φυτά και το νερό συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε με φυσικές και βιολογικές διεργασίες να μηδενίζεται σχεδόν το ρυπογόνο φορτίο.
Το κόστος κατασκευής τους ανέρχεται στο 50% ενώ το λειτουργικό κόστος τους περίπου στο 20% του αντίστοιχου κόστους των άλλων συμβατικών λύσεων.

Μυρσίνα


Αμυγδαλιές
Το έργο περιλαμβάνει εκτός από τις τέσσερις (4) ΜΕΛ και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής, αποκατάστασης και προστασίας των εγκαταστάσεων.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΑΣ
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων με τη Μέθοδο των Φυσικών Συστημάτων, ενεργούς έκτασης 2.320 m2 για την εξυπηρέτηση των 495 κατοίκων του οικισμού.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων με τη Μέθοδο των Φυσικών Συστημάτων, ενεργούς έκτασης 1.300 m2 για την εξυπηρέτηση των 276 κατοίκων του οικισμού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΛΙΩΝ
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων με τη Μέθοδο των Φυσικών Συστημάτων, ενεργούς έκτασης 2.700 m2 για την εξυπηρέτηση των 723 κατοίκων του οικισμού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων με τη Μέθοδο των Φυσικών Συστημάτων, ενεργούς έκτασης 1.500 m2 για την εξυπηρέτηση των 277 κατοίκων του οικισμού
Η συνολική στρατηγική του Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ βασίζεται στην εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες καθώς και την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν στην περιβάλλοντος, στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου καθώς και στην περιφερειακή ανάπτυξη.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά